cMetric – A Social Listening Platform

cMetric là Social Listening Platform dựa trên dữ liệu lớn, cho phép các thương hiệu
dễ dàng lắng nghe những gì khách hàng nói về doanh nghiệp của mình trên Internet.

Dữ liệu lớn không ngừng được thu thập

Các giải pháp ứng dụng Social Listening

100+

khách hàng từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã thấu hiểu sâu sắc hơn thị trường của họ với cMetric

Nhận tư vấn từ các chuyên gia của cMetric


Công ty của bạn có bao nhiêu nhân sự?
Bạn biết đến cMetric bằng cách nào?

Bạn muốn biết thêm thông tin gì từ cMetric?

Cập nhật những Social Media Insight mới nhất từ cMetric