Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với cMetric (“Chúng tôi”)! Các Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi được cung cấp bởi Công ty Cổ phần cMetric. Chúng tôi hoạt động theo Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Pháp luật”).

Bằng việc sử dụng Hệ thống của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website https://cmetric.vn/ (“Website”), bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kĩ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kì Sản phẩm và Dịch vụ nào của Chúng tôi. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ CHỦ SỞ HỮU

Toàn bộ dữ liệu và nội dung của Website, bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, cấu trúc dữ liệu, giao diện thiết kế, các nhãn hiệu, logo, hình ảnh đều là Tài sản của Chúng tôi, các đơn vị liên kết của Chúng tôi và/hoặc khách hàng của Chúng tôi (“Chủ sở hữu”). Mọi hành vi được liệt kê sau đây, nếu như chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi, đều được coi là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của Chủ sở hữu: hành vi truy cập trái phép vào hệ thống; hành vi sao chép trái phép Tài sản; hành vi can thiệp, chỉnh sửa Tài sản vì bất kì mục đích nào; hành vi khai thác Tài sản vì mục đích thương mại.

Chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu thực hiện bởi bất kì cá nhân, tổ chức nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp hành vi xâm phạm gây ra tổn thất về tài sản, dù là tài sản hữu hình hay vô hình, Chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện và yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm bồi thường theo quy định của Pháp luật.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.

Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà Chúng tôi niêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và Quy định bảo mật.

Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Bạn đồng ý rằng sẽ hợp tác và tuân thủ các thỏa thuận với Chúng tôi và Bên thứ ba (nếu có) dựa trên việc xác lập các Giao dịch, Hợp đồng.

Những hành vi bị nghiêm cấm:

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Sử dụng các từ ngữ, hình ảnh trái với truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được Pháp luật quy định;
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

Những hành vi bị hạn chế:

 • Sao chép và lưu trữ số lượng lớn thông tin người dùng vì mục đích không công khai;
 • Thực hiện bất cứ những hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng trên hệ thống cMetric;
 • Nếu bạn được cấp quyền truy cập hay mật khẩu truy cập vào các vùng giới hạn của hệ thống cMetric, việc chia sẻ quyền hay mật khẩu này cho bất kì người nào khác sẽ bị hạn chế;

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Các tính năng, dịch vụ miễn phí mà Chúng tôi cung cấp có thể được bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ ở bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước. Đối với các dịch vụ thu phí, Chúng tôi sẽ thông báo trước cho các khách hàng về kế hoạch thay đổi thông qua hình thức email hoặc gọi điện thoại và đưa ra những biện pháp để đảm bảo quyền lợi của khách hàng không bị tổn hại.

Chúng tôi có nghĩa vụ hợp tác với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu trong trường hợp Người sử dụng bị cáo buộc có hành vi vi phạm Pháp luật.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các thỏa thuận với Khách hàng và Bên thứ ba (nếu có) dựa trên việc xác lập các Giao dịch, Hợp đồng để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Hoạt động cung cấp dịch vụ: Các điều kiện giao dịch; tiêu chuẩn, chất lượng, khối lượng của dịch vụ; quy trình cung cấp dịch vụ; phương thức cung cấp; biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Chúng tôi và Khách hàng dưới hình thức “Hợp đồng”. Hợp đồng sẽ được giao kết với những điều khoản phù hợp với từng loại dịch vụ và yêu cầu cụ thể của từng Khách hàng.

Phương thức thanh toán: Khách hàng có thể thực hiện thanh toán Phí dịch vụ bằng phương thức chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của Chúng tôi.

Các giải pháp ứng dụng Social Listening

Cập nhật những Social Media Insight mới nhất từ cMetric