Đội ngũ nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu
giàu kinh nghiệm

Được tin tưởng bởi hàng trăm khách hàng
thuộc nhiều lĩnh vực

Đa dạng báo cáo phù hợp với mọi nhu cầu

Báo cáo Nghiên cứu thị trường sử dụng dữ liệu thu thập được từ cMetric để cung cấp cho bạn một bức tổng quan về thị trường mà bạn đang nhắm tới.


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo này sẽ đưa ra các phân tích của chúng tôi về cách thương hiệu của bạn đang hoạt động trên Mạng xã hội dựa vào dữ liệu quét được từ cMetric.


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo Chiến dịch truyền thông sẽ tập trung phân tích dữ liệu trên Mạng xã hội về chiến dịch của bạn ở các giai đoạn trước, trong và sau chiến dịch.


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo này sẽ xác định mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng đối với tên tuổi thương hiệu cũng như nhận diện nguồn phát sinh khủng hoảng,…


MỘT SỐ NỘI DUNG NỔI BẬT

Tùy theo nhu cầu của từng khách hàng, ngoài dữ liệu online từ cMetric, chúng tôi có thể kết hợp với các phương pháp thu thập dữ liệu truyền thống khác nhằm toàn diện hóa insight của báo cáo nghiên cứu thị trường. Tất cả trong một hợp đồng duy nhất, với chi phí tối ưu nhất cho bạn!

TÙY BIẾN THEO NHU CẦU

Nhận tư vấn từ các chuyên gia của cMetric


    Công ty của bạn có bao nhiêu nhân sự?
    Bạn biết đến cMetric bằng cách nào?

    Bạn muốn biết thêm thông tin gì từ cMetric?

    Cập nhật những Social Media Insight mới nhất từ cMetric